googlea3ffdf694bdba4d6.html
Grijs Vuur  Oud Korpsleden van  Brandweer Baarn
Open Dag op 6 oktober 2018 bij Brandweer Post Baarn
Geachte Bezoeker, Namens   de   Postcommandant,   de   huidige   korpsleden, de   jeugdbrandweer   en   de   oud   korpsleden   (Grijs   Vuur) nodig   ik   u   hierbij   uit   om   op   6   oktober   aanstaande   de open dag van de Brandweer Post Baarn te bezoeken. Het   betreft   een   vrije   inloop   tussen   10.00   uur   en   16.00 uur.   De   thema's   voor   deze   dag   zijn   "Het   Verleden",   "Het Heden"     en     "De     Toekomst".     Er     worden     diverse demonstraties gegeven waarbij groots wordt uitgepakt.   Daarnaast   kunnen   de   kinderen   een   rondritje   maken   in de oude AA-Ford brandweerwagen uit 1931 van Baarn.   Ook   is   er   een   speciale   tentoonstelling   ingericht   in   de brandweerkazerne     met     als     thema     "Het     Verleden". Speciaal   voor   deze   dag   hebben   we   1   van   de   6   oude handbrandspuitjes      (1883),      afkomstig      van      Paleis “Soestdijk”,   en   9   oude   brandweerstokken   van   Baarn, opgehaald uit het brandweer-museum te Hellevoetsluis.
Grijs Vuur  Oud Korpsleden van  Brandweer Baarn
Open Dag op 6 oktober 2018 bij Brandweer Post Baarn
Geachte Bezoeker, Namens                           de Postcommandant,            de huidige      korpsleden,      de jeugdbrandweer   en   de   oud korpsleden      (Grijs      Vuur) nodig   ik   u   hierbij   uit   om   op 6    oktober    aanstaande    de open        dag        van        de Brandweer   Post   Baarn   te bezoeken. Het   betreft   een   vrije   inloop tussen   10.00   uur   en   16.00 uur.   De   thema's   voor   deze dag    zijn    "Het    Verleden", "Het      Heden"      en      "De Toekomst".      Er      worden diverse          demonstraties gegeven     waarbij     groots wordt uitgepakt.   Daarnaast       kunnen       de kinderen       een       rondritje maken   in   de   oude   AA-Ford brandweerwagen   uit   1931 van Baarn.   Ook    is    er    een    speciale tentoonstelling   ingericht   in de   brandweerkazerne   met als   thema   "Het   Verleden". Speciaal    voor    deze    dag hebben    we    1    van    de    6 oude       handbrandspuitjes (1883),       afkomstig       van Paleis     “Soestdijk”,     en     9 oude       brandweerstokken van    Baarn,    opgehaald    uit het   brandweer-museum   te Hellevoetsluis.
googlea3ffdf694bdba4d6.html