googlea3ffdf694bdba4d6.html
Grijs Vuur  Oud Korpsleden van  Brandweer Baarn

Welkom

op de website van Grijs Vuur
De toenmalige burgemeester van Baarn en Lage Vuursche kon in 1826 niet vermoeden dat hij de aanzet heeft gegeven tot de hedendaagse brandweerorganisatie. In 1831 werd de eerste brandweerorganisatie op papier gezet. In dit jaar werd een ‘Reglement houdende bepalingen ter voorkoming van brand, mitsgaders eene Verordening op de bediening van brand- spuiten’ ontworpen. Al zullen de bepalingen in deze voorschriften een bestuurlijke en administratieve bevestiging zijn geweest van een – in de loop der jaren – gegroeide organisatie, ze moeten toch beschouwd worden als het begin van de georganiseerde Baarnse brandweer. Het gemeentebestuur had toen al brandweermateriaal aangeschaft. In 1825 – zo bleek uit de opgave van dit jaar – was er aan materiaal al aanwezig: een brandspuit, twaalf brandweeremmers, drie brand- haken, ladders, twaalf watertonnen, een waterbak op wielen, negen lantaarns met stokken. De brandspuit werd bedient door één of drie personen en is gebouwd door de Fa. Belder & Co te Amsterdam. Bij een raadsbesluit van 18 juli 1860 werd pas de ‘Verordening op het Brandweerwezen’ vastgesteld. De verordening vermeldde allerlei interessante bepalingen: vergoedingen aan het personeel; vele strafbepalingen voor het te laat komen bij een brand of bij één van de vier jaarlijkse oefeningen; bij brand mocht er niet ‘overluid’ gesproken of gezongen worden en het gebruik van sterke drank was ten strengste verboden.
De balzaal behorende bij Hotel Central op de Brink in Baarn op zaterdagnacht 18 februari 1922
Een oefening bij de naastgelegen Oorsprongschool in 1965 onder leiding van de Commandant de heer C.E. van Beek
Grijs Vuur  Oud Korpsleden van  Brandweer Baarn

Welkom

op de website van Grijs Vuur
De toenmalige burgemeester van Baarn en Lage Vuursche kon in 1826 niet vermoeden dat hij de aanzet heeft gegeven tot de hedendaagse brandweerorganisatie. In 1831 werd de eerste brandweerorganisatie op papier gezet. In dit jaar werd een ‘Reglement houdende bepalingen ter voorkoming van brand, mitsgaders eene Verordening op de bediening van brand- spuiten’ ontworpen. Al zullen de bepalingen in deze voorschriften een bestuurlijke en administratieve bevestiging zijn geweest van een – in de loop der jaren – gegroeide organisatie, ze moeten toch beschouwd worden als het begin van de georganiseerde Baarnse brandweer. Het gemeentebestuur had toen al brandweermateriaal aangeschaft. In 1825 – zo bleek uit de opgave van dit jaar – was er aan materiaal al aanwezig: een brandspuit, twaalf brandweeremmers, drie brand- haken, ladders, twaalf watertonnen, een waterbak op wielen, negen lantaarns met stokken. De brandspuit werd bedient door één of drie personen en is gebouwd door de Fa. Belder & Co te Amsterdam. Bij een raadsbesluit van 18 juli 1860 werd pas de ‘Verordening op het Brandweerwezen’ vastgesteld. De verordening vermeldde allerlei interessante bepalingen: vergoedingen aan het personeel; vele strafbepalingen voor het te laat komen bij een brand of bij één van de vier jaarlijkse oefeningen; bij brand mocht er niet ‘overluid’ gesproken of gezongen worden en het gebruik van sterke drank was ten strengste verboden.
Een oefening bij de naastgelegen Oorsprongschool in 1965 onder leiding van de Commandant de heer C.E. van Beek
Grijs Vuur  Oud Korpsleden van  Brandweer Baarn

Welkom

op de website van Grijs Vuur
De toenmalige burgemeester van Baarn en Lage Vuursche kon in 1826 niet vermoeden dat hij de aanzet heeft gegeven tot de hedendaagse brandweerorganisatie. In 1831 werd de eerste brandweerorganisatie op papier gezet. In dit jaar werd een ‘Reglement houdende bepalingen ter voorkoming van brand, mitsgaders eene Verordening op de bediening van brand-spuiten’ ontworpen. Al zullen de bepalingen in deze voorschriften een bestuurlijke en administratieve bevestiging zijn geweest van een – in de loop der jaren – gegroeide organisatie, ze moeten toch beschouwd worden als het begin van de georganiseerde Baarnse brandweer. Het gemeentebestuur had toen al brandweermateriaal aangeschaft. In 1825 – zo bleek uit de opgave van dit jaar – was er aan materiaal al aanwezig: een brandspuit, twaalf brandweeremmers, drie brand-haken, ladders, twaalf watertonnen, een waterbak op wielen, negen lantaarns met stokken. De brandspuit werd bedient door één of drie personen en is gebouwd door de Fa. Belder & Co te Amsterdam. Bij een raadsbesluit van 18 juli 1860 werd pas de ‘Verordening op het Brandweerwezen’ vastgesteld. De verordening vermeldde allerlei interessante bepalingen: vergoedingen aan het personeel; vele strafbepalingen voor het te laat komen bij een brand of bij één van de vier jaarlijkse oefeningen; bij brand mocht er niet ‘overluid’ gesproken of gezongen worden en het gebruik van sterke drank was ten strengste verboden.
Een oefening bij de naastgelegen Oorsprongschool in 1965 onder leiding van de Commandant de heer C.E. van Beek
googlea3ffdf694bdba4d6.html